PIEDRA BLUND

PIEDRA BLUND

Tamaño (Reino Unido)

Tamaño (UE)

Tamaño (cm)

40

24.6

7

41

25.4

41,5

25.4

8

42

26.2

42,5

26.2

9

43

27.1

43,5

27.1

10

44

28

10½

45

28

11

46

28.8