GUCCI - Shoes

GUCCI - Shoes

UK

EU

7

40

7.5

41.5

8

42

8.5

42.5

9

43

9.5

43.5

10

44